RENOVATIE DAKGOTEN EN DAKKAPELLEN

Hoe goed een bepaald materiaal ook mag zijn… Niets is eeuwig.
Ooit zal uw bestaande zink- of koperwerk vernieuwd moeten worden. Ook voor dergelijke projecten kan u bij ons terecht.

Er zal ter plekke een opmeting gedaan worden en een inschatting van de toestand en een korte bespreking gemaakt van de mogelijke uit te voeren werken en de eventuele te gebruiken materialen.
Er zal steeds naar gestreefd worden om eerlijk werk voor een eerlijke prijs af te leveren.
Het opnemen en terugplaatsen van pannen of leien vormt geen enkel probleem.

Indien u uw bestaande oversteken wil bekleden met bijv pvc of zink, of uw overseken met bakgoten wil herleiden tot een kleinere oversteek met een hanggoot, is dit ook mogelijk. Uiteraard enkel wanneer de bestaande toestand het toe laat.